grootmeester Fei
grootmeester Fei Yuliang

Grootmeester Fei Yuliang heeft zondag 18 januari in Hellevoetsluis een bijzonder geheim prijsgegeven. Hij gaf een workshop in een chikung vorm die tot nu toe alleen binnen zijn familie bekend was. ‘Het is tijd om de kennis over te dragen’, aldus sifu Fei, ‘en omdat ik jullie beschouw als mijn familie, sta ik nu hier.’

In die workshop werd uiteraard maar een tipje van de sluier opgelicht. Het kost jaren om deze vorm onder de knie te krijgen. Zoals dat trouwens geldt voor alle vormen die we leren: eerst leren we de buitenkant, en van lieverlee gaan we steeds verder naar ‘binnen’ en merken we dat er nog zoveel meer te ontdekken valt aan de bewegingen die we maken. Ze brengen rust in ons lichaam en geest en verrichten-zonder dat we er erg in hebben-heilzaam werk aan onze interne organen, zoals hart, lever, nieren, longen en maag.

Dat gold zeker voor deze vorm, Lo Han Qigong Gong Fa. ‘Maar daar ga ik jullie vandaag niet veel over vertellen, dat leidt te veel af. We gaan eerst de bewegingen maken. Daar heb je rust voor nodig in je hoofd, en ik ken jullie: als ik vertel hoe alles precies moet, gaan jullie daar weer over nadenken waardoor jullie verkrampen,’ aldus sifu Fei. Hij klom daarna bovenop een kast die normaal voor gymnastiek wordt gebruikt, zodat iedereen in de zaal hem goed kon zien.

Lo Tor, hoofddocent van de Wu Dangschool en tevens gastheer voor deze speciale workshop, assisteerde sifu Fei bij de uitleg over de bewegingen. Het duo-optreden, dat duidelijk liet zien dat sifu Fei en Lo dikwijls met elkaar hebben samengewerkt, viel zeer in de smaak van de leerlingen. En waar zaken niet te vertalen waren, beeldde sifu Fei gewoon met handen en voeten uit wat hij bedoelde. Tot grote hilariteit van de ongeveer honderd leerlingen die aan de workshop deelnamen.

Na vier uur was het genoeg. Lo Tor bedankte sifu Fei voor het overdragen van zijn kennis. Tot de leerlingen zei Lo:’ We realiseren ons te weinig dat deze man een wandelend archief is op het gebied van oosterse bewegingsleer. Zijn familie was bevriend met al namen die we alleen van de vormen kennen: Yang, Chen. Sifu Fei draagt al deze kennis van voorouders bij zich, als een van de weinigen in de wereld. In China zelf zijn er zelfs nauwelijks nog grootmeesters zoals hij. Het is goed om stil te staan bij de eer die hij ons doet door zijn kennis aan ons te willen overdragen.’ Daarop overhandigde Lo zijn leraar een flinke bos bloemen.

Ook Mo Tor kreeg bloemen, als dank voor de monnikenarbeid die zij voor de workshop heeft verricht: het maken van een boekje over Lo Han Qigong Gong Fa, met daarin tekeningen hoe de bewegingen moeten worden uitgevoerd.

Dit jaar zal sifu Fei nog een aantal workshops geven, zo kondigde hij zondag aan. Het onderwerp is dan tai chi. ‘Ik zal daarin uitleggen hoe de bewegingen uit de 24-vorm in een gevecht worden toegepast. Ik vind het belangrijk dat jullie dit weten, want onlangs had ik een boek in handen over tai chi waar echt niets van klopte. Ook komt er een workshop over de 108, waarin ik inga op de ademhaling tijdens de bewegingen.’

Zodra we meer weten over deze workshops, laten we het onze leerlingen via deze site en in de lessen weten.

(tekst: Ellen Eggink/Wudangschool Hellevoetsluis)

Grootmeester Fei geeft geheimen prijs