Het begrip WuWei is een belangrijk principe; niet voor niets is aan de school deze naam gegeven. Het is van toepassing op zowel de lichamelijke als de mentale kant van de oefening. Het is een Taoïstisch begrip, dat zoveel betekent als: actie ondernemen zonder inspanning, waarbij je de natuur volgt zonder er je wil aan op te leggen. Dit is van toepassing op de manier van bewegen die zowel natuurlijk als ontspannen is. Toegepast op relaties tussen mensen betekent het bijna hetzelfde; als een relatie natuurlijk en ontspannen is, dan verlopen de interacties tussen de betrokken personen vrijwel zonder inspanning.

china-222369__340
de weg van de wijze

Een Taoïstisch spreekwoord zegt: “De weg van de wijze is zonder inspanning”. Echter, om op dit niveau te komen moet je hard werken! Luie mensen zijn dus niet per definitie wijze mensen.

Een belangrijke voorwaarde om te komen tot “de weg van de wijze”, is het ontwikkelen van het gevoel. Bewegen op natuurlijke wijze veronderstelt een minimum aan overbodige spanning. Het is dus zaak om je wel eerst bewust te worden van een eventueel teveel aan spanning. Hiervoor is gevoeligheid vereist. Dat leer je in de lessen .