Het principe van Yin-Yang speelt binnen de Taijiquan en binnen het Taoïstische denken een belangrijke rol. Het staat voor de tegengestelde krachten die in de natuur werkzaam zijn. Belangrijk is te weten, dat deze twee krachten niet zonder elkaar kunnen bestaan. Ze verkeren in een spel van voortdurende afwisseling; er is in de natuur immers constant beweging. In het bekende Yin-Yang teken is dit principe mooi weergegeven.

yin-yang
yin-yang

Bij de beoefening van Taijiquan is die afwisseling bijvoorbeeld te zien bij de gewichtsverplaatsing van het ene naar het andere been. Het standbeen draagt gewicht en is daarom “Yang”. Het been waarmee de stap gedaan wordt draagt geen gewicht, en is dus “Yin”. Tijdens de oefening wisselt dit continu af op een heel gelijkmatige wijze. Het hele bewegen volgens Taiji-principes is hiermee doordrenkt. Heel goed voorstelbaar is dit ook bij het oefenen met tweetallen in de zogenaamde “pushing-hands”; daar, waar de partner duwt (vol), maak je ruimte (leeg), zodat de aanval geneutraliseerd wordt.